Archive for October 15th, 2009

would you fo it for me

October 15, 2009

rihanna

så reiste jeg å yvi til oslo på kristent drama kurs.
take care.

I’ll be playing dead with you

October 15, 2009

åsså har jeg applied for a new host, så håper jeg får opp en grafisk side soon.
: – DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd

teendean 
jr versjon av dean i supernatural, so freaking pretty!

overtrøtt, ikke mere batteri på dataen
goodnight world

I have my moments.

October 15, 2009

Å vere lykkelig. Høres så bra ut. Tenk å vere virkelig lykkelig. Går det an? Alle har jo vert lykkelig ein gang, men tenk å vere lykkelig nesten heile tida, vere fornøyd med verden som den er.

Sounds so pretty.

yea

all pretty things

October 15, 2009

If you want the rainbow, you got to put up with the rain.

A conclusion is the place where you got tired of thinking.

If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.

“Boswell D. Rabbitsmith”