Archive for January 24th, 2010

January 24, 2010

norsk blogg

fordi jeg har lyst til å skrive på norsk.
historier fra mitt nokså kjedelige liv.